Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Vizita Baritore 2018-

Për shkak të emergjencës COVID-19 Vizita Baritore e Arqipeshkvit, në bashkësitë e ndryshme të Dioqezës sonë, është pezulluar. Megjithatë, kjo kohë me veprimtari të pakta baritore është edhe një mundësi verifikimi të punës së bërë deri tani. Prandaj, përfitojmë prej rastit që t’i përditësojmë vizitorët e Sitit tonë të internetit në lidhje me vendet e vizituara deri tani prej Arqipeshkvit. Do të vazhdojmë që ta përditësojmë këtë faqe deri kur, në fund të kësaj pandemie, Vizita baritore do të fillojë që të zhvillohet rregullisht. Për më shumë material fotografik dhe video mund të shikoni Faqen tonë Facebook “Ngjarjet Kisha Katolike Shkodër-Pult”.

3-5 Gusht 2018 – KOMAN
Koman 
Toplane 
Dushman 
18 Gusht 2018 – SHLLAK
Ukbibaj  
Kroni i Madh  
Bene  
Log-Gegaj 
19-23 Shtator 2018 – Boriç/Gruemire
Gril 
Hotnaj 
Grude Fushe 
Boriç i Vogel 
Gruemire 
Boriç i Madhe  
24-28 Tetor 2018 – KËLMEND
Vukël 
Nikç 
Selce 
Koshnje 
Vermosh 
Qafe të Perdelecit 
Broje 
Grabom 
Tamara  
8-10 Mars 2019  HOT – RRAPSHA
Hot 
Rrapsh  
Stare 
15-18 Mars 2019 – BAJZE
Kozan 
Pjetroshan  
Bajze 
22 e 24 Mars 2019 – KASTRAT
Goraj 
Kastrat 
28-30 Prill 2019 – KOPLIK
Dober 
Jubice 
Koplik 
Lohe 
Reç 
23-24 Qershor 2019 – SHKREL (MALSIA E MADHE)
Boga 
Bzhet 
Sterkuj 
Ducaj 
Zagorë 
Vrith 
3-5 Gusht 2019 – SHALA
Theth 
Bregu i Lumit 
Gimaj 
Abat 
6 Gusht 2019 – SHOSH
Ndreaj 
6-8 Gusht 2019 – PULT
Kir 
Xhan 
Pog 
Prekal 
10-16 Nëntor – BARDHAJ/BARDHANJOR
Bardhaj 
17 – 20 Nëntor dhe 22 Dhjetor 2019 – GRUDA E RE/VINOTEKA
Gruda 
Vinoteka 
Hot i Ri