Scroll Top

Seminari Nderdioqezan

Seminari Nderdioqezan Shqiptar “Nëna e Këshillit të Mirë” (Shkodër) Shqipëri

Dom Mark Shtjefni – Rektor i Seminarit Ndërdioqezan Shqiptar.
Dom Kole Deda – Edukator.

Dom Simo Lulic – zv Moderator i Studimeve, profesor i Dogmatikës.
Don Gianfranco Cadenelli – Atë Shpirtëror në Seminar.