Seminari Nderdioqezan

Seminari Nderdioqezan Shqiptar “Nëna e Këshillit të Mirë” (Shkodër) Shqipëri

Dom Leonardo Falco – Rektor i Seminarit Ndërdioqezan Shqiptar.
Dom Kole Deda – Edukator.

Dom Carlo Lorenzo Rossetti – zv Moderator i Studimeve, profesor i Dogmatikës.
Don Gianfranco Cadenelli – Atë Shpirtëror në Seminar.