Scroll Top

Zona Baritore “Jug-Perëndim”

ZONA 2: JUG – PERËNDIM

Vikar i Zonës: Dom Marian Gega


FAMULLITË DHE QENDRAT BARITORE:
1. FAMULLIA e Shën Rrokut – RRANXA-BUSHAT

Kisha “Sh. Nikolla” – Rranxa

Famullitar: Dom Kledjan Vukaj

KISHAT FILIALE
a. Kisha “Familja e Shenjte” – BUSHAT 

Rektor: Vëlla Andrè Maria M.C.

Misionarët e Bamirësisë të Nënë Terezës

Tel. (0266) 20013

b. Kisha “Sh. Gjergji” – MELGUSH 
c. Kisha “Zemra e Krishtit” – PLEZHE
d. Kisha “Sh. Kosma dhe Damiani” – MALI I JUSHIT
e. Kisha “Sh. Gjon Pagëzuesi” – SHKJEZE
2. FAMULLIA “Zoja e Ngritur në Qiell” – Barbullush

Administrator Famullitar: Dom Marja Gjinesha

KISHA FILIALE
Sh. Gjon Pagëzuesi – HOTEN
3. FAMULLIA “Sh. Shtjefni” – KUKËL

Administrator Famullitar: Dom Nikë Ukgjini

4. FAMULLIA “Shna Prendja” – Trush

Administrator Famullitar: Dom Dedë Demaj

KISHA FILIALE

Kapela “Sh. Pelegrini – TRUSH I POSHTËM

5. FAMULLIA “Sh. Illia” – BERDICË

Famullitar: Dom Arben Gilaj S.D.B.

KISHAT FILIALE
a. Kapela – DARRAGJAT
b. Kisha “Zoja Ndihmëtare” – BERDICË E SIPËRME
c. Kisha “Sh. Nikolla” – MALIHEBE
6. FAMULLIA “Shën Shirqi dhe Bafti” – OBOT I VJETËR

Përgjegjës Baritor : Atë Dario Ardillo O.F.M. Cap.

KISHAT FILIALE
a. Qendër Baritore: “Zoja e Fatimës” – OBLIKË
b. Kisha “Sh. NIkolla” – Muriqan
7. UNITETI BARITOR: DAJÇ I BREGUT TË BUNËS-PENTAR

Famullitar: Dom Gjovalin Simoni

Famullia “Shëlbuemi në Sh. Jozefin” – DAIÇ I BREGUT TË BUNËS

KISHAT FILIALE

Kisha “Sh. Koll” – SUKA

Kisha “Sh. Gjon” – SAMRISH I VJETËR – SAMRISH I RI

Kisha “Sh. Prendja” – SHIRQ

FAMULLIA “Sh. Mehilli” – PENTAR dhe fshatrat BELAJ e MALI I GJYMIT

8. FAMULLIA “Shën Nikolla” – VELIPOJË

Famullitar: Dom Marian Gega

4020, Dom Alfons Tracki, 1

Tel: 0267 80011, Fax: 0267 80012

KISHAT FILIALE
a. Kisha “Zemra e Krishtit” – REÇ
b. Kisha “Sh. Luka” – GOMSIQE E RE
c. Kisha “Sh. Marku” – Mali Kolaj
d. Kisha “Sh. Prendja” RRJOLLË
9. FAMULLIA “Zoja Karmë” – BELTOJË

Administrator Famullitar: Dom Mark Pashkja

Facebook: Beltojashtakosmaç Famullia Zoja Karme

KISHAT FILIALE
a. Kisha “Zoja e Rruzare dhe Martirët të Lumët së Shqiperisë” – ASHTË
b. Kisha “Zoja e Rruzare” – KOSMAÇ