Zona Baritore “Jug-Perëndim”

ZONA 2: JUG – PERËNDIM

Vikar i Zonës: Dom Marian Gega


FAMULLITË DHE QENDRAT BARITORE:
1. Rranxa të  Bushatit: Kisha e Shën Rrokut – Famulli

Famullitar: Dom Dritan Ndoci
Email: [email protected]

Bashkësia: Motrat e Kraharorit të Shenjtë

Eprore: Motër Gjelina Nikolli

2. Bushat – Kisha e Zemrës së Krishtit 

Rektor: Vëlla Michael Bidwell M.C.

Misionarët e Bamirësisë të Nënë Terezës

Tel. (0266) 20013

3. Barbullush dhe Kisha filiale Sh. Gjon Pagësuesi – Hoten

Kisha “Zoja e Ngritur në Qiell” (Famulli)

Administrator Famullitar: Fra Prelë Syla O.F.M. Cap

E-mail: [email protected]

 

Bashkësia: Motrat  Oblate të Zemrës së Papërlyer të Marisë

Eprore: Motër Gabriella

Tel. 0266 20331

4. KUKËL: Kisha e Shën Shtjefnit

Administrator Famullitar: Dom Nikë Ukgjini

e-mail: [email protected]

5. TRUSH: Kisha “Shna Prendja” – Famulli dhe zonat baritore: Trush i Poshtëm – Malsorët e Mullirit

Famullitar: Dom Kledjan Vukaj

Bashkësia: Motrat Françeskane të Krishtit Mbret

Trush – Eprore: Motër Mira Qershija
Tel. 0266/21143

6. BERDICË: Kisha “Shën Illia” – Famulli dhe zonat baritore: Berdicë e Madhe – Tarragjat – Berdicë e Sipërme – Malihebaj

Famullitar: Dom Arben Gilaj S.D.B.

6.b. BERDICË TARRAGJAT
6.c. BERDICË E SIPËRME
6.d. BERDICË E MALIHEBAJ
7. Obot i Vjetër: Kisha “Shën Gjergji dhe Bafti” dhe Qëndra baritore “Zoja e Fatimës” Oblikë

Përgjegjës Baritor : Atë Dario Ardillo O.F.M. Cap.

7.a. OBLIKË: 

Qëndra baritore “Zoja e Fatimës”

8. Muriqan

Kisha “Sh. Nikolla” (kisha filiale e Obotit)

Përgjegjës Baritor: Atë Dario Ardillo O.F.M. Cap.

9. DAJÇ I BREGUT TË BUNËS:

Famulli Kisha “Të Ngjiturit e Krishtit në Qiell” + Famullia “Shën Mihilli” – Pentar dhe zonat baritore: Suka  – Samrish i Vjetër  – Samrish i Ri  – Shirq;    

Famullitar: Dom Gjovalin Simoni

e-mail: [email protected]

9b. Motrat Stigmatine

Përgjegjëse: Motër Ana Gjolaj

Tel. (0267) 20069

10. VELIPOJË: “Shën Nikolla” – Famulli dhe zonat baritore: Reç  – Gomsiqe e Re – Mali Kolaj – Rrjollë

Administrator Famullitar: Dom Marian Gega

Bashkësia: Motrat Françeskane të Zojës së Engjëjve

Tel. 0267 80014, Fax 0267 80015

Eprore: Motër Juditha Hejdel

10.b VELIPOJË REÇ
10.c. VELIPOJË GOMSIQE E RE
10.d. VELIPOJË GOMSIQE BASHKESIA BIJAT E NAZARETIT

Bashkësia: Motrat Françeskane “Bijat e Nazaretit”

Eprore: Motër Zana Pjetri

10.e. VELIPOJË RRJOLLË
11. BELTOJË: “Zoja Karmë” – Famulli + ASHTË – KOSMAÇ

Pergjegjes baritor: Atë Angelo De Padova OFM
[email protected]
Facebook: Beltojashtakosmaç Famullia Zoja Karme

11.b   BELTOJË BASHKËSIA

Bashkësia: Motrat Punëtore të Ungjillit të Shenjtë
Eprore: Motër Eva Casella

Tel. (0266) 70144

11.c. BELTOJË ASHTË
11.d. BELTOJË KOSMAÇ