Urdhra e kongregata mashkullore

URDHRI I FRETËRVE MINORË (O.F.M.)

Kuria Provincial:
Fra Aurel Gjerkaj –  Kustod.
Kustodia Françeskane “Zoja Nunciate” në Shqipëri dhe në Malin e Zi.
Tel/Fax (022) 242725
e-mail:  [email protected]


Bashkësia Gjuhadol

Guardian dhe Rektori i Kishë: Fra Aleksandër Tanushi O.F.M. e-mail: [email protected];

Fra Ilija Kovačević, Zëvendës Guardian, Ekonom dhe Mësues i fretërve me kushte të përkohshme;

Fra Vincenzo Focà, Zëvendës Sekretar i Kustodies; Zëvendës Ekonom Kustodial, Arkivist Kustodiale dhe Zv.Postulator (email: [email protected]);


STUDENTËT

Fretër me kushte të përkohshme:

Fra Kristjan Camaj; email: [email protected]

Fra Valentin Tinaj; e-mail: [email protected]

Fra Driton Hajdaraj: e-mail: [email protected]

Fra Sergjo Jaku

Fra Anton Gilaj

Fra Anton Selitaj

Fra Lorenc Pepniku


Atë Luigi Aluisi OFM (Në ndihmë për Arqipeshkvinë); e-mail: [email protected]


Adresa:

Kisha e Shën Françeskut – Gjuhadol

Lagjja Vasil Shanto, Rruga Gjergj Fishta 22, 4001 Shkodër

Tel: (022) 243215


Bashkësia – Te Arra e Madhe

Fra  Gazmend Tinaj O.F.M, Guardian dhe Famullitar email: [email protected].

Fra Dedë Gjoka O.F.M Zëvendës Guardian, Zëvendës Famullitar email: [email protected],

Fra Nunzio Catania O.F.M Rektor i Seminarit Minor Franceskan, Drejtor i konviktit email: [email protected];

Fra Gjon Kalaj O.F.M Administrator Famullie në Kelmend: email: [email protected]

Fra Kolё Thaqi O.F.M email: [email protected]


Adresa:

Kuvendi “Zoja Rruzare”, Arra e Madhe,

Rruga Atë Justin Rrota, 14, 4001 Shkodër


Bashkësia – Bajze

Guardian e Famullitar: Fra Valentin Rroku, email: valentinrroku808 @gmail.com,

Fra Landi Jaku, Zëvendës Guardian, Ekonom, Mësues i postulantave; email: landi_jaku @yahoo.it)

Fra Vilson Bujaj Administrator famullitar në Kastrat; E-mail: [email protected];

Fra Bec Pecaj, Zëvendës famullitar


Adresa:

Kuvendi “Shën Pjetri e Shën Pali”

4306 Bajzë, Malësia e Madhe


ETËRIT KAPUÇINË MINORË (O.F.M. Cap)

Tarabosh

Guardian: Fra Matteo DiseclìO.F.M. Cap. e-mail: [email protected]

Fra Dario Ardillo, zv. Gurdian dhe përgjegjës baritor në Shirokë dhe Muriqan [email protected]

Fra Gjon Shtjefni, përgjegjës tek shkolla “Beato Zefferini” [email protected]

Fra Francesco Rizzi O.F.M. Cap.; email: [email protected]


SHOQËRIA E JEZUSIT (S.I.)

Bashkësia “Shën Françesk Saveri”

Atë Zef Bisha, Epror, mail: [email protected].

Atë Giangiacomo Ghiglia, Drejtor i Shkollës “Atë Pjetër Meshkalla” e-mail: [email protected]).

Atë Stefano Corticelli, Atë Shpirtëror në Shkollën “Atë Pjetër Meshkalla” e-mail: [email protected].

Student: Josef Beck, Ndihmës Baritor në Shkollën “Atë Pjetër Meshkalla” e-mail: [email protected].

Student: Sebastian Lelek, Ndihmës Baritor në Shkollën “Atë Pjetër Meshkalla” e-mail: [email protected]


Adresa:

Bashkësia “Shën Françesk Saveri”

Rruga e Jezuitëve 9, 4001 Shkodër

Tel: 022242747; e-mail: [email protected]


Gjimnazi Privat “Atë Pjetër Meshkalla”

Rruga e Jezuitëve 13 – 4001 Shkodër

Tel.: 022240031;

e-mail: [email protected]


Instituti i Filozofisë-Teologjisë

Dom Carlo Lorenzo Rossetti – zv Moderator i Studimeve, profesor i Dogmatikës.


Rruga e Jezuiteve 28, 4001 Shkodër.

Tel.: 022248263,

E-mail: [email protected]


SHOQËRIA SALEZIANE E SHËN FRANÇESKUT TË SALEZIT (SALEZIANËT E DOM BOSKOS, S.D.B.)

BASHKËSIA:

Don Giovanni Battista Khong Huu Hien, Epror, Rektor i Kishës, Ekonom;

Dom  Arben Gilaj, Famullitar në Berdicë, Drejtor i Institutit Katekistik;

Dom Giuseppe Russo: Drejtor i Oratorit, Përgjegjes i Kooperatorëve

Dom Rudi Bòrstnik, Rrëfyes;

Dom Giuseppe Andrés Liano, Përgjegjes i aspirantëve, i konviktorëve.


Qendra Dom Bosko, Rr. Gjon Bosko 13, Shkodër

Tel:022 242118: Drejtorja e Qendrës+Oratori;

022 248753: Bashkësia;

022 243353-Fax/Konvikti-Aspirantati;

022 242101-Shkolla profesionale


MESHTARËT E ZEMRËS SË KRISHTIT (DEHONIANË, S.C.I.)

Adresa:  Shkodër


Epror dhe Famullitar: Atë  Gianni Dimiccoli  S.C.J     

Atë Jaroslaw Grzegorczyk S.C.J


BIJTË E PROVANISË HYJNORE (Orioninë, F.D.P.)

Kisha “Zoja Rruzare”, Bardhaj, Shkodër

Tel. 026420025; email: [email protected]


Dom Emilio Valente F.D.P. Epror dhe Famullitar

Cel. 067 21 91 589; email: [email protected]

Dom Giuseppe De Guglielmo F.D.P Ndihmës-famullitar

Cell. 0039 0431 973307; cell. 00355 67 2645191; email: [email protected]


MISIONARËT E BAMIRËSISË TË NËNË TEREZËS (M.C.)

Krye Bushat: Vëlla Michael Bidwell MC, epror.


Bushat, Shkodër

Tel. (0266) 20013


ETËRIT VINÇENCIANË (C.M.)

Grudë e Re, Shkodër


Atë Luigi Cannato epror i shtëpisë dhe asistent i Motrave Vinçenciane, email: [email protected];

Atë Agustin Margjoni, Administrator famullitar në Grudë e Re-Vinotekë

Atë Arjan Ndoji, Administrator famullitar në Hot i Ri, Golem-Shtoj i Ri, e-mail: [email protected].


SHOQERIA E SHPETIMTARIT HYJNOR (SALVATORIANË S.D.S.)

Koplik, Malësia e Madhe


Atë Artan Seli S.D.S, Epror, famullitar në Koplik, Jubic-Dobër, e-mail: [email protected];

Atë Wojciech Czarnota S.D.S;


Adresa: Eterit Salvatorianë, Koplik (Jubicë), K.P. 205 Shkodër