Scroll Top

Urdhra e kongregata mashkullore

URDHRI I FRETËRVE MINORË (O.F.M.)

Kuria Provincial:
Fra Pashko Gojçaj –  Kustod.
Kustodia Françeskane “Zoja Nunciate” në Shqipëri dhe në Malin e Zi.
Tel/Fax (022) 242725
e-mail:  st_antony@t-com.me


Kuvendi i Shën Françeskut – Bashkësia e Fretërve Minorë

Fra Gazmend Tinaj O.F.M.: Këshilltar i Kustodies, Guardian, Zëvendës Mësues i Fretërve me kushte të perkohshme, Administrator i famullive të Thethit dhe Bregut të Lumit, Përgjegjës per Mensën “Buka e Shna Ndout” – Gjuhadol, Përgjegjës për Tokën e Shenjtë, Asistent lokal OFS, Asistent i Organizatës Shqipëtare të Urdhrit të Maltës.

Fra Nunzio Catania: Ekonom i kuvendit, Përgjegjes Zyra Liturgjike dioqezane, Mësues i Fretërve me kushte të përkohshme, Sekretar i Kustodies per formimin dhe studimet, Përgjegjës per Fretërit “Under five”, Shoqerues për formimin në shërbesa Asistenti i OFS Juban.

Fra Vincenzo Focà: Vikar i Kuvendit, Zëvendës ekonom i Kustodiës, Arkivist i Kustodiës dhe Zv. Postulator.


STUDENTËT

Fretër me kushte të përkohshme:

Fra Tome Bushpreni

Fra Anton Gilaj

Fra Lorenc Pepniku

Fra Sergjo Jaku

Fra Gjergj Deda


Atë Luigi Aluisi OFM (Në ndihmë për Arqipeshkvinë); e-mail: laluisiofm@icloud.com


Adresa:

Kisha e Shën Françeskut – Gjuhadol

Lagjja Vasil Shanto, Rruga Gjergj Fishta 22, 4001 Shkodër

Tel: (022) 243215


Bashkësia – Te Arra e Madhe

Fra  Aurel Gjerkaj O.F.M: Guardian dhe Famullitar, Sekretar i Kustodiës, Moderator per Formimin e vazhdueshëm, Kronist i Kustodiës, Përgjegjes i zyrës se bamiresisë, Përgjegjes për Buken e Shna Ndout, Asistent i Kustodiës për Urdhrin e dytë, Asistent lokal. OFS.

Fra Jak Kolgjeraj O.F.M.: Vikar i kuvendit, Pergjegjes per Infermierinë e Kustodiës. 

Fra Valentin Tinaj O.F.M.: Ekonom i kuvendit, Asistent i Kustodiës per Urdhrin Françeskan Shekullar, Drejtor i Konviktit.

Fra Kolё Thaqi O.F.M: Zevendes famullitar i famullise së Arrës së Madhe. 


Adresa:

Kuvendi “Zoja Rruzare”, Arra e Madhe,

Rruga Atë Justin Rrota, 14, 4001 Shkodër

Tel.: 222 4 7371


Bashkësia – Bajze

Fra Vitor Demaj O.F.M.: Guardian, Ekonom i Kustodiës, Famullitar në Bajzë dhe i famullisë së Selcës; Delegat për dokumentet e pronësisë, Përgjegjes i zyrës së kulturës, Përgjegjes për Shtëpinë botuese “Botime françeskane”, Biblioteken “At’ Gjergj Fishta”, Librarinë “At’ Gjergj Fishta”, Asistent lokal OFS. 

Fra Vilson Bujaj O.F.M.: Ekonom i kuvendit; Përgjegjes për Komunikimet shoqërore, Famullitar i famullisë së Kastratit. 

Fra Kristjan Camaj O.F.M.: Asistent i Kustodiës për Rininë françeskane.

Fra Bec Pecaj O.F.M.


Adresa:

Kuvendi “Shën Pjetri e Shën Pali”

4306 Bajzë, Malësia e Madhe


ETËRIT KAPUÇINË MINORË (O.F.M. Cap)

Tarabosh

Fra Matteo Di Seclì OFMCap.: Guardian

Fra Dario Ardillo OFMCap: zv. Gurdian dhe përgjegjës baritor në Shirokë dhe Muriqan

Fra Gjon Shtjefni OFMCap.: përgjegjës tek shkolla “Beato Zefferini”

Fra Giuseppe Bitondo OFMCap


SHOQËRIA E JEZUSIT (S.I.)

Bashkësia “Shën Françesk Saveri”

Atë Zef Bisha S.I., Epror.

Atë Stefano Corticelli S.I., Zv. Epror; Atë Shpirtëror në Shkollën “Atë Pjetër Meshkalla”.

Atë Marino Riti S.I. Koordinator baritor në Shkollën “Atë Pjetër Meshkalla”. Atë shpirtëror i Seminarit Ndërdioqezan “Nëna e Këshillit të Mirë”.


Adresa:

Bashkësia “Shën Françesk Saveri”

Rruga e Jezuitëve 9, 4001 Shkodër

Tel: 022 242747; e-mail: scutari.comunita@gesuiti.it


Gjimnazi Privat “Atë Pjetër Meshkalla”

Rruga e Jezuitëve 13 – 4001 Shkodër

Tel.: 022 240031;

e-mail: shkolla@meshkalla.edu.al


SHOQËRIA SALEZIANE E SHËN FRANÇESKUT TË SALEZIT (SALEZIANËT E DOM BOSKOS, S.D.B.)

BASHKËSIA:

Don Arben Gilaj S.D.B.,  , Epror, Ekonom, Pëgigjës baritor për Kisha “Don Bosko”, Përgjgiës i ADMA (Shoqëria e të devotëshmëve të Zojës Ndihmëtarë); Famullitar në Berdicë, Drejtor i Institutit Katekistik;.

Dom  Oreste Valle S.D.B., Drejtor, ndihmtarë i famullitarit, Rrëfyes.

Dom Giuseppe Andrés Liano S.D.B., Përgjegjes i Oratorit; Përgjegjës i Shkollës së formimit profesinal; Econom, Përgjegë Kooperatorëve; Pëgjegjes për Baritoria Rinore në Shqipëri dhe Kosovë.

Student: Sebastien Anasamba Levilo

Student: David Broon


Qendra Dom Bosko, Rr. Gjon Bosko 13, Shkodër

Tel:022 242118: Drejtorja e Qendrës+Oratori;

022 248753: Bashkësia;

022 243353: Fax/Konvikti-Aspirantati;

022 242101: Shkolla profesionale


MESHTARËT E ZEMRËS SË KRISHTIT (DEHONIANË, S.C.I.)

Adresa

Kisha Katolike

Boriç i Madhe – Gruemirë


Atë Jaroslaw Grzegorczyk S.C.J: Famullitar.

Atë Moses Sayala Murali Krishna Babu S.C.J.


BIJTË E PROVANISË HYJNORE (Orioninë, F.D.P.)

Adresa:

Kisha “Zoja Rruzare”, Bardhaj, Shkodër

Tel. 0264 20025; email: donorione_shiroka@yahoo.it


Dom Emilio Valente F.D.P. Epror dhe Famullitar

Dom Giuseppe Testa F.D.P. Ekonom; Ndihmës-famullitar

Dom Giuseppe De Guglielmo F.D.P.


MISIONARËT E BAMIRËSISË TË NËNË TEREZËS (M.C.)

Vëlla Andrè Maria MC: Epror.

Vëlla Loro Gjoka

Vëlla Paolo Lleshaj

Viktor Bishop


Adresa:

Bushat, Shkodër

Tel. (0266) 20013


ETËRIT VINÇENCIANË (C.M.)

Adresa:

Grudë e Re, Shkodër


Atë Luigi Cannato: Epror i shtëpisë dhe asistent i Motrave Vinçenciane.

Atë Agustin Margjoni: Administrator famullitar në Grudë e Re-Vinotekë

Atë Arjan Ndoji:  Administrator famullitar në Hot i Ri, Golem-Shtoj i Ri.


SHOQERIA E SHPETIMTARIT HYJNOR (SALVATORIANË S.D.S.)

Adresa:

Eterit Salvatorianë, Koplik (Jubicë), K.P. 205 Shkodër


Atë Artan Seli S.D.S, Epror, famullitar në Koplik, Jubic-Dobër. Cancelari i Dioqezës