Scroll Top

Historiku i Fshatit te Paqes

PLANI I PËRGJITHSHËM I FSHATIT TË PAQES
Promovuar nga Caritas Shkodër me rastin e Jubileut të Madh të vitit dymijë

Fshati i Paqes është një realitet që lindi nga dëshira për t’i ofruar shoqërisë shqiptare dëshminë e bashkimit, të vëllazërimit universal, të shërbimit ndaj të varfërve e shtresave më të harruara, me qëllim integrimin e tyre me pjesën tjetër të shoqërisë.
Fshati i Paqes (i cili lindi gjatë emergjencës së refugjatëve të vitit 1999), merr pamjen e një qendre polivalente me qëllime social-kulturore. Sot, struktura  ndodhet në brinjë të malit Tarabosh dhe pranë grykëderdhjes së liqenit të Shkodrës, falë kontributit të çmueshëm të Caritas Brescia-s dhe Caritas Darfo si dhe fondeve të Misionit Arcobaleno. Peisazhin e hijeshon  kështjella dhe lumi Buna, i cili bashkohet me lumin Drin në një kornizë fushash dhe malesh, që në sfond formojnë një realitet të ri, gjë që dëshirojmë të jetë stimul i paqes dhe i vëllazërimit universal.

Për Kishën e Shkodrës, eksperienca e emergjencës së refugjatëve, ka qenë jo vetëm një periudhë shërbimi me bujari të madhe, por edhe një reflektim i thellë mbi problemet sociale në të cilat jeton. Një reflektim i tillë na ka bërë të mendojmë për një strukturë, që të vendoset në shërbim të popullsisë vendase dhe të jetë dëshmi e bashkimit dhe e dashurisë.
 
Emblematike është vetë struktura, e cila ka rreth 150 vjet që funksionon si kazermë ushtarake, por që tashmë po transformohet në një qendër për të promovuar paqen dhe vëllazërimin universal.
Është njëlloj si të fillonte të realizohej fjala e Isaisë : «Shpatat e veta do t’i kthejnë në plorë e heshtat në drapërinj. Një popull nuk do të ngrejë shpatën kundër një populli tjetër dhe më s’do të ushtrohen për luftë». (Kr. Is. 2,4-5).
 
Përshkrimi i përgjithshëm i  veprimtarive


Shtëpitë e fshatit janë si  këto: shtëpi të vogla por që kanë një domethënie të madhe sepse brenda tyre lindë paqja dhe harmonia mes të rinjve të etnive e besimeve fetare të ndryshme.
 
Mes veprave të individualizuara, shquhen ato që i drejtohen Romëve, të cilët banojnë në rrëzë të kësaj strukture. Shumë kohë më përpara, Etërit Kapuçinë, janë angazhuar për edukimin e Romëve me një shkollë të vogël ripërvetësimi dhe mësim lexim-shkrimi, dhe projekti është zgjeruar në një program social-kulturor, që vazhdon të zhvillohet në fshatin e paqes. Për këtë projekt janë vënë në dispozicion katër struktura parafabrikat, të cilat janë dhuruar nga Caritas Darfo-Brescia përmes fondeve të misionit Arcobaleno, ku  zhvillohen mësime për ripërvetësimin shkollor, është mensa dhe vendi i pushimit, ambulanca dhe konsultori social-shëndetësor drejtuar nga Malteser. Gjithçka  realizohet  nën koordinimin e fretërve kapuçinë të Shkodrës.
 
Vepra e dytë, është një strukturë e pritjes së parë, drejtuar vajzave, minorenëve në vështirësi dhe personave handikap. Për këto dy realitete janë aktivizuar  «shtëpi-familje» dhe laboratore pune. Në këtë sektor, Caritas Dioqezan Shkodër-Pult bashkëpun me komunitetin Papa Giovanni XXIII, drejtuar nga Don Oreste Benzi i cili që nga fillimet e funksionimit të Fshatit të Paqes vuri në dispozion vullnetarë të cilët vazhdojnë të jenë të pranishëm dhe të japin kontributin e tyre të çmuar në zbutjen e problemeve të ndryshme sociale.
 
Shtëpia e paqes për fëmijët. Caritas-i Shkodrës ka vënë në dispozicion një shtëpi pranë Fshatit të Paqes, për të asistuar minorët me probleme të ndryshme sociale.  Në këtë projekt bashkëpunojnë vullnetarë shqiptarë dhe te huaj.
 
Projekti Shtëpia e Paqes. Duke u nisur nga fakti se shoqëria jonë po jeton dramatikisht në një situatë konflikti e dhune, dhe duke pasur parasysh skenat e luftërave etnike në Ballkan gjate viteve janë realizuar, shumë veprimtari lokale, kombëtare e ndërkombëtare,  me qëllim edukimin e paqes dhe  tolerancës, për zgjidhjen paqësore të konflikteve të brendshme pa përdorur  dhunën, por nëpërmjet dialogut dhe ballafaqimit paqësor mes palëve të ndryshme.
  
Disa nga shtëpitë parafabrikat janë në dispozicion për pritjen e grupeve që dëshirojnë të zhvillojnë momente formimi dhe ushtrime shpirtërore, si dhe për vullnetarë të ardhur nga jashtë që dëshirojnë të kenë eksperienca si në shtëpinë e paqes, ashtu edhe në veprimtaritë e solidaritetit të lartpërmendura.
 
Terreni mbi të cilin është ndërtuar qendra, blerë me fondet e Caritas-it Dioqezan të Brescia-s, është transformuar në një kopësht botanik, ku  mbahen nën kujdes llojet e florës vendase. Për këtë,  kemi ndihmën dhe këshillat e një ndër agronomëve më të mirë në Shqipëri, Prof. Ahmet Osja, i cili kohët e fundit është dekoruar nga presidenti i Republikës së Shqipërisë. Në këtë kopësht, do të punojnë edhe të ftuarit e fshatit si: (të rinjtë me probleme sociale që asistohen nga shoqatat e sipërpërmendura),  si dhe vetë të ftuarit e Shtëpisë së Paqes.