Scroll Top

Kumbona e së dielës

Revista zyrtare e Arqidioqezës Shkodër-Pult.

Revistat janë të disponueshme për shkarkim në formatin PDF.

VITI 2023VITI 2022

Viti 2021

Viti 2020


Viti 2019
Viti 2018
Viti 2017


Viti 2016


Viti 2015


Viti 2014


Viti 2013  • Janar-Shkurt, 2013

Viti 2012
Viti 2011