Scroll Top

Kumbona e së dielës

Revista zyrtare e Arqidioqezës Shkodër-Pult.

Revistat janë të disponueshme për shkarkim në formatin PDF.

VITI 2024

VITI 2023

VITI 2022


Viti 2021

Viti 2020


Viti 2019
Viti 2018
Viti 2017


Viti 2016


Viti 2015


Viti 2014


Viti 2013  • Janar-Shkurt, 2013

Viti 2012
Viti 2011