Konferenca për Shtyp

f3d627e6-b9e5-4daf-8a54-fa0e38ff1471

24 Dec: MESAZHI I KRISHTLINDJES 2022

Të gjithë atyre që do t’u arrijë ky mesazh u uroj paqen që solli Jezu…