Scroll Top

Këshilli presbiteral dhe baritor

  • Dom Nikolin Toma – Vikar i Përgjithshëm   

  • Atë Artan Seli S.D.S.

  • Dom Vlash Palaj – Vikar Zonal n. 1

  • Atë Gazmend Tinaj O.F.M.

  • Dom Marian Gega– Vikar Zonal n. 2

  • Atë Agustin Margjonaj C.M. – Vikar Zonal n. 3

  • Dom Raffaele Gagliardi – Vikar Zonal n. 4.

  • Dom Dritan Ndoci

  • Dom Ardian Arra

  • Atë Prelë Syla