Scroll Top

Zona Baritore “Veri-Lindje”

ZONA 3: VERI – LINDJE

Vikar i Zonës: Atë Agustin Margjoni C.M.


FAMULLITË DHE QENDRAT BARITORE:

1. Famullia “Ngjitja e Zojës në Qiell” – Grudë e Re

Administrator Famullitar: Atë Agustin Margjoni C.M.

KISHAT FILIALE

a. Kisha “Sh. Vinçenc De Paoli” – VINOTEKË
b. Kisha “EnJujt e Rojes” – SHTOJ I RI GOLEM
2. FAMULLIA “Sh. Nënë Tereza” – HOT I RI

Administrator Famullitar: Atë Arjan Ndoji C.M.

3. FAMULLIA “Zoja Rruzare” – BARDHAJ

Famullitar: Dom Emilio Valente F.D.P.

Ndihmës-famullitar: Dom Giuseppe De Guglielmo F.D.P

KISHA FILIALE
Kisha “Sh. Simon” – BARDAHNJOR
4. FAMULLIA “Dashuria e Mëshirshme” – Boriç

Famullitar: Atë Jaroslaw Grzegorczyk S.C.J.

Ndihmës Famullitar: Atë Moses Sayala Murali Krishna Babu S.C.J.

KISHAT FILIALE
a. Kisha “I lumi Jakob nga Bitetto” – GRIL
b. Kisha “Sh. Basili” – BORIÇ I VOGËL
c. Kisha “Zoja e Hireve” – GRUEMIRË
d. Kisha “Martirizimi i Sh. Gjon Pagëzuesi” – HOTNAJ
e. Kisha “Zoja e Ngjiturit në Qiell” – GRUDË FUSHË
f. Kisha “Sh. Gjon” – Rrënojat në KULLAJ
g. Kisha “Sh. Salvatori” – RRJOLL
5. FAMULLIA “Sh. Pietri dhe Pali” – Bajzë

Administrator Famullitar: Atë Vitor Demaj O.F.M.

KISHAT FILIALE
a. Kisha “Sh. Jozefi” – PJETROSHAN
b. Kisha “Sh. Mihilli” – VUKPALAJ
c. Prefabrikuar – KOSAN
d. Kapela në: GRADEC, MOKSET, FERMË
6. FAMULLIA “Sh. Marku Ungjilltar” – Kastrat

Administrator famullitar: Fra Vilson Bujaj O.F.M.

KISHAT FILIALE
a. Kisha “Sh. Gjergji” – GORAJ-Budishe
b. Kisha “Sh. Mëhilli” – GORAJ

7. FAMULLIA “Sh. Nikolla” – SELCË – KËLMEND

Famullitar: Fra Vitor Demaj O.F.M.

KISHAT FILIALE
a. Kisha “Shna Ndout të Padovës” – TAMARË 
b. Kisha “Sh. Gjon Pagëzuesit Martir” – VERMOSH
c. Kisha “Sh. Prendja” – LËPUSHË-QAFPERDOLEC
d. Kisha Sh. Gjergji” – GRABOM

8. FAMULLIA “Shën Kelmendi, Papë” – VUKËL

Përgjegjës Baritor: Atë Prelë Syla OFMcap

a. Kisha “Zemra e Krishtit”” – NIKÇ
b. Kisha “Sh. Zef” – BROJE
c. Kapela e Varrezat “Zoja e Këshillit të Mirë” – KOZHNJE
d. Kapela e Varrezat “Sh. Jozefi Punëtor” – KOTOBUQ
e. Kapela e hapur “Nëna e Hyjit” – KALCË
9. FAMULLIA “Sh. Gjon Pagëzuesit” – HOT 

Famullitar: Atë Prelë Syla OFMCap

KISHAT FILIALE
a. Kisha “Sh. Prendja” – RRAPSHA
b. Kisha “Sh. Mëhilli” – STARE

10. FAMULLIA “Lindja e Sh. Gjon Pagëzuesit” – KOPLIK

Famullitar: Atë Artan Seli S.D.S.

KISHAT FILIALE
a. Kisha “Zoja e Ngjiturit në Qiell” – JUBICË
b. Kisha “Sh. Nikolla” – DOBËR
c. Kisha “Zoja e Rruzare” – LOHE
d. Kisha “Sh. Illia Profet” – REÇ
e. Kapela BURGU

11. UNITETI BARITOR: SHKREL-BOGË 

Famullitar: Dom Nikolin Toma

FAMULLIA “Sh. Nikolla” – SHKREL
KISHAT FILIALE
a. Kisha “Sh. Nënë Tereza” – Vrith
b. Kisha “Sh. Prenda” – RAZEM
c. Kisha “Zoja Bore” – STERKUJ
d. Kisha “Sh. Dimitri” – DUCAJ
e. Kapela – DEDAJ
FAMULLIA “Sh. Mihilli” – BOGË

12. FAMULLIA “Shën Llezhdri” – LOG GEGAJ (SHLLAK)

Famullitar: Dom Marjan Gjinesha

KISHAT FILIALE
a. Kisha “Sh. Llezhdri” – BENË
b. Kisha “Sh. Prenda” – UKBIBAJ
c. KAPELA E VARREZAVE në: KRONI MADH, BARCOLLE, VUKAJ

13. FAMULLIA “Sh. Gjoni” – SHALË-DUKAGJIN

Kisha “Sh. Shtjefni” – BREG LUMI

Famullitar: Atë Gazmend Tinaj O.F.M

KISHAT FILIALE
a. Kisha “Sh. Gjoni” – ABAT
b. Kisha “Sh. Rroku” – GIMAJ
c. Kisha “Zoja e Ngjitur në Qiell” – THETH
d. Kapel varrezash – NËNMAVRIQ
e. Kapel varrezash – LEKAJ
14. FAMULLIA “Sh. Prendja” – KIR

Pergjegjesit Baritorë: Motër Sandra Bartolotto dhe Motrat Françeskane të Krishtit Mbret dhe Atë Luigi Cannato C.M.

KISHAT FILIALE
a. Kisha “Sh. Mihilli” – POG
b. Kisha “Sh. Ndou” – PLAN-NGULL
c. Kisha “Sh. Shqurku” – PREKAL
d. Kisha “Sh. Koll” – XHAN
e. Kisha “Sh. Shqurku” – SHOSH-PALAJ
f. Kisha “Sh. Illia dhe Martirëve” – NDREAJ
g. Kisha “Sh. Koll” – BRUÇAJ – SUMA