Zona Baritore “Jug-Lindje”

ZONA 4  – JUG – LINDJE

Vikar i Zonës: Dom Raffaele Gagliardi


FAMULLITË DHE QENDRAT BARITORE:
1. GURI I ZI: Kisha “Zemra e Krishtit”

Famulli dhe zonat baritore: Gajtan – Rrenc – Kuç Kasape (Qendra: Shën Gjon Pali II)
Famullitar:   Dom Raffaele Gagliardi
Tel. 0264 60020
Qela: Tel. 0264 60021
E mail: [email protected]

a. Bashkësia: Motrat e Kraharorit të Shenjtë
Përgjegjëse: Motër Miriam Nacucchi

2. RRAGAM

Famulli dhe zonat baritore: Sheldi  – Mazrrek – Shporr
Famullitar, Dom Gjovalin Suka

a. Bashkësia: Motrat e Shpëtimtarit Hyjnor [Rragam]
Eprore: Motër Gjyljana Haxhari
Tel. 0264 60102

b. Bashkësia: Motrat e Shpëtimtarit Hyjnor  [Sheldi -Noviciat]
Eprore: Motër Terezina Jaku

3. Juban

Kisha “Shna Prendja” (famulli) dhe Kishat filiale Ganjollë – Vukatanë

Administrator Famullitar: Ate Mikel Pllumaj

e-mail: [email protected]

Bashkësia: Motrat Apostullet e Zemrës së Shenjtë Të Jezusit

Eprore: Sur Vida Ademi

4. STAJKË: Kisha “Naltimi i Kryqit” – Famulli

Administrator Famullitar: Dom Dedë Demaj
Tel. 00355 26622086

5. KOMAN: Kisha “Shën Marku”

Famulli dhe zonat baritore: Dushman – Toplanë
Pergjegjes baritor: Dom Gasper Kolaj
Tel. 0224 8818

Bashkësia: Motrat Françeskane të Bamirësisë
Eprore: Motër Rosa Antenucci