Scroll Top

Libra

Të gjitha Vëllimet janë të disponueshëm tek Arqipeshkvia.

Atë Leonardo Di Pinto O.F.M., Imzot Vinçenc Prennushi me Shokë Martirë, Profil historik hagjografik, Vëllimi I e II, 2016

I disponueshëm dhe në gjuhën italiane.


Dhuratë dhe Angazhim, Arqipeshkvia Metropolitane Shkodër-Pult pas stuhisë komuniste, 2016.


Mikpritja e një popullin që kërkon liri, 20-vjetori i angazhimit tonë ndaj refugjatëve nga Kosova, 2019.


Danjel Farlati – Jakob Koleti, Illyricum Sacrum, 200-Vjetori i botimmit, VII/1, 2019.


Zoja e Shkoders, Drita e Shqypniës – Konferenca Ipeshkvore e Shqipërisë

Konferencë Shkencore Ndërkombetare