Nëntëditëshja e Krishtlindjes

Grafica

22 Dec: NËNTËDITËSHJA E KRISHTLINDJES 2023 – 22 dhjetor

Himni i Marisë që dëgjuam në Ungjillin e sotëm dhe që plotëson pjesën e Ungjillit…