Rreth veprimtarisë së Nikolin Lemezhit

Rreth veprimtarisë së Nikolin Lemezhit

Prot n. 120/2020
Shkoder, 16/09/ 2020