Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

PREDIKIMI I KOHËS SË KRESHMËS

Predikimi i Kohës së Kreshmës është një praktikë e lashtë e Kishës. Prej këtij predikimi arrijmë të kuptojmë njërin nga aspektet e shumta të jetës sonë të fesë dhe ta bëjmë atë të rritet nëpërmjet nxitjes. Po ashtu, kur është ipeshkvi ai që e bën këtë predikim, ky i fundit merr edhe një ton më solemn, sepse në të përmbushet munus docendi (detyra e mësimdhënies) tipike e ipeshkvit…