Për rifillimin e kremtimeve me pjesëmarrjen e popullit të Hyjit