Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Asambleja e IX Dioqezane “Me Mëshirë Në Mision” 10 Tetor 2014

Të dashur Meshtarë, Rregulltarë, Rregulltare dhe Seminaristë,    
                        Për njoftim: Nuncit Apostolik – Tiranë
        
    Zoti ju dhashtë paqe!
    Me këtë letër ju ftuoj për Asamblen e VIII Dioqezane, që do të mbahet më 7 shtator 2013,  si ju kam pas lajmëruar më letrën e datës 17/06/2013, Prot. n 41/2013.
    Kërkoj që askush të mos mungojë. Kjo Asamble do të na ndihmojë për punën tonë  për sa i përket Baritores rinore dhe thirrore.
    Duke ju dërguar programin ju ftoj të përgatitemi me lutje në mënyrë që të kemi një hov në baritorën famullitare. Lus Vikarët Zonal që të angazhohen sa më shumë për pregatitjen dhe për mirëvajtjen e Asamblesë.  Lus Meshtarët që të mos marrin angazhimet për Meshë.
    Duke ju uruar të gjithëve çdo të mirë, ju bekoj
                    

        Atë Artan Seli SDS                † Angelo Massafra OFM
                      Kancelar                                 Arqipeshkëv Metropolit i Shkodër-Pult

ASAMBLEJA E VIII DIOQEZANE

“MBI BARITOREN RINORE – THIRRORE NË FAMULLI”

                        7 shtator 2013 –  Fshati i Paqes

PROGRAMI
    Më 7 shtator –  e shtune
  9.00:  Fillimi: Lavdet e mëngjesit
  9.30:  Përshëndetja e Arqipeshkëvit, Imzot Angelo Massafra
  9.45:  Kumtesa e parë: “ Nga fjalimet e Papa Françeskut në Brazil”
    Kumtuesi:  Dom Mark Shtjefni
11.30:  Pushimi
11.45:  Kumtesa e dytë: “Cila pedagogji e thirrjes në  bashkësi famullitare”
        Kumtuesi: Dom Gjovalin Simoni
13.00:  Dreka       
15.00:  Puna në grupe: sipas zonave baritore …
17.00:  Asambleja: paraqitja e punës së zhvilluar në grupe; propozime.
    Reagimet e kumtuesve.
18.00: Mbyllja me Mbrëmësorja

VINI RE: Marrin pjesë: të gjithë Meshtarët, Rregulltarë/re, Seminaristët e Seminarit të Lart, përfaqësuesit e Juniorëve dhe e Novicëve/ceve dhe Laikët më të angazhuar në famulli. Si edhe
perfaqësuesit e: Komisionit “Drejtësia dhe Paqe”, Caritasit, Katekistave, Legjones Mariae,     Baritorës rinore, Urdhërit Françeskan Shekullar, Ecjes Katekumenale, Bashkësisë Gjon     XXIII, Projektit “Shpresa” dhe “Madonnina del Grappa”, Shoqatës së të Verbërve dhe e     Familjes Kolping.
Shkoder, 07/09/2013        
Saluto dell’Arcivescovo

Cari sacerdoti, religiosi e religiose, laici impegnati nei diversi movimenti e voi tutti fratelli e sorelle. Vi do il benvenuto all’ottava assemblea della diocesi di Scutari e vi ringrazio dal profondo del cuore per essere pervenuti così numerosi a questo appuntamento annuale, perché realmente senza di voi non ci potrebbe essere nessuna Assemblea.
Il tema di quest’anno è:  La Pastorale giovanile e vocazionale in parrocchia
    Rivolgo un grazie particolare agli oratori don Mark shtjefni de dom Gjovalin simoni come anche il Moderatore: Dom Artur Jaku.
    Viviamo questa giornata anche con spirito penitenziale e di preghiera per la Pace in Medio Oriente, come ci ha chiesto Papa Francesco.
Quest’anno abbiamo avuto eventi eccezionali come l’indizione dell’Anno della Fede da parte di Papa Benedetto XVI con il meraviglioso documento “Porta Fidei”. Abbiamo vissuto un evento inedito come quello delle dimissioni da Pontefice, dello stesso Papa Benedetto XVI che ci ha profondamente sbalordito ma anche commosso. Abbiamo iniziato una nuova tappa nella nostra Chiesa con la guida di Papa Francesco, una nuova tappa certamente, ma anche in continuità con il pontificato precedente. Infatti la sua prima enciclica, “Lumen Fidei”Lui stesso l’ha scherzosamente chiamata, “l’enciclica a quattro mani”, perché iniziata da Benedetto XVI e terminata da Papa Francesco.
Si dice, che il Signore manda un Papa a secondo delle necessità dei tempi. Senza togliere niente ai suoi Predecessori che sono stati grandissimi e santi, indubbiamente questo è il Papa che calza perfettamente il nostro tempo odierno.
La sua è una voce autorevole e vibrante, entusiasta e scomoda, affettuosa ma che smuove le coscienze. Il suo forte appello ad uscire dalle parrocchie, dalle case, dai nostri nidi comodi, non può lasciarci indifferenti. Nella “Lumen Fidei” ci ha detto di non farci rubare la speranza. E ha espresso il suo profondo desiderio di una Chiesa povera.
Cari fratelli e sorelle, facciamo tesoro di questi appelli del Papa e rimbocchiamoci le maniche per riattivarci, rientusiasmarci e lanciarci con più fervore nella nostra missione, nell’evangelizzazzione, nel lavoro di pastorale giovanile e vocazionale.
Tutti e ciascuno dobbiamo mettere la nostra parte, piccola o grande. E’ necessario scuoterci dall’indifferenza, dall’egoismo, dalle nostre chiusure per poter essere fiaccole risplendenti di luce divina. Come i fratelli e le sorelle della “primitiva comunità” dobbiamo essere uniti, gioiosi, non chiusi nel “mio”, “tuo”, ma aver un cuor solo ed un’anima sola. Questo susciterà nella gente e nei giovani, stupore, meraviglia, come succedeva per la “comunità primitiva”, e si porranno necessariamente delle domande sull’opera redentrice di Gesù che compie prodigi in noi, suoi discepoli.
Ma per essere così, è necessario che come i primi cristiani che erano assidui al tempio, anche noi dobbiamo essere donne e uomini di preghiera profonda, d’intimità con il Padre. Gesù dev’essere vivo e vibrante nella nostra vita e nel nostro cuore. Allora si, parleremo anche senza parlare, ma quando parleremo, le nostre parole saranno fuoco e vita, scenderanno nelle coscienze, incideranno nella maniera di pensare e di agire.
Siamo madri e padri spirituali! Për sensin e atësisë dhe të amësisë, d.m.th. të trashëgimisë: të angazhohemi me fjalet dhe me jetën që të kemi pasardhësit që mund të vazhdojnë jetën meshtarake dhe rregulltare për lavdinë e Hyijt dhe për rritjen e Kishës. Një metodë e mundshme është që “të qëndrojmë më shumë me të rinj dhe me adoleshentë”, si Jezusi, i cili jetonte me apostujt, duke bërë përvoja fetare dhe shërbime domethënëse…
Usciamo, andiamo all’incontro, ascoltiamo, perdiamo tempo con chi è nel bisogno ma non ha il coraggio di dircelo perché ci vede troppo occupati. Ritorniamo ad appropriarci di ciò che ci appartiene per chiamata, per vocazione. Molte cose le possono fare tutti, ma noi dobbiamo essere veri discepoli del Signore Gesù. Che il Signore ci conceda questa grazia!