Caritas Dioqezan

featured_image

22 Oct: Bashkëpunime

Shoqata Italo-Shqiptare “Projekti Shpresa” Adresa: Lagja: “ 3 Heroj”                                                                                      Rruga “Ndoc Mazi” 69 Shkodër…