ZONA 3:    VERI – LINDJE
Vikar i Zonës: Atë  Artan Seli SDS

1.a GRUDË E RE: Famulli  dhe zonat baritore: Shtoj i Ri / Golem - Guci - Dukagjin i Ri  - Shtoj i Vjetër (Vinoteke)


Bashkësia: Etërit Viçencianë
Epror dhe Administrator Famullitar: Atë Mario Murgia MC
Tel. 0262 20322 
Zëvendës Administrator Famullitar: Atë Agostin Margjoni MC

Bashkësia: Bijat e Dashurisë Hyjnore
Eprore: Motër Antonia Simoni
Tel. 0262 20492;

1.b GRUDË E RE BASHKËSIA

1.c GRUDË E RE, SHTOJ I RI GOLEM

2.a HOT I RI : Famulli


Përgjegjës Baritor: Atë Arjan Ndoji MC
        
Bashkësia: Motrat Françeskane të Zojës së Papërlyer[Noviciat]
Eprore: Motër Marie Ndue
Tel. 0262-20203

2. HOT I RI BASHKËSIA

3.a BARDHAJ: Bardhanjor  - Bleran


Famullitar: Dom Dorian Mjeshtri F.D.P.
Ndihmës: Atë Giueppe Testa F.D.P

Bashkësia: Oblatet e Zojës së Pompeit
Eprore: Motër Francesca Virga

3.b BARDHAJ BASHKËSIA

3.c BARDHAJ, BARDHNJOR

4.a  GRUEMIRË – Famulli dhe zonat baritore: Rrjollë - Boriç i Madh - Grudë Fushë - Hotnaj- Gril- Boriç i vogel – Shen Gjin në Kullaj


Famullitar: Atë Antonio Bozza – Dehonian
mail: PADRE.BOZZA@LIBRO.IT
Atë Giuseppe Nicolai – mail: GIUS.NIC@LIBERO.IT

Bashkësia: Motrat Baziliane, Bijat e Shënjtes Makrina
Eprore: Motër  Maria Aurora Jozes            
mail: SR.M.AURORA@GMAIL.COM

4.b  GRUEMIRË RRJOLL

4.c  GRUEMIRË BORIC I MADH

4.d  GRUEMIRË GRUDE FUSHE

4.e GRUEMIRË HOTNAJ

4.d GRUEMIRË GRIL

4.e GRUEMIRË BORIC I VOGEL

4.g GRUEMIRË SHEN GJIN NE KULLAJ

5  BAJZE – Famulli dhe zonat baritore: Pjetroshan – Vukpalaj – Kosan.


Famullitar dhe Guardian: Fra Fran Përlala - e-mail: FRATFRANI@GMAIL.COM          
Fra Leonard Deja
Fra Bec Pecaj
Fra Jerzy Kopitko    
                                    
Bashkësia:  Motrat Franceskane të Jezusit Fëmijë
Eprore  Motër Pia Orietta Di Giacomo
Tel. 0269 20009

6.a KASTRAT – Famulli dhe zonat baritore: Goraj


Administrator Famullitar: Fra Leonard Deja OFM

6.b KASTRAT GORAJ

7.a TAMARA Famulli dhe zonat baritore: SELCE – VUKEL – VERMOSH – GRABON – BROJE - NIKÇ


Famullitar: Fra Gjon Kalaj OFM    

7.b TAMARA SELC

7.c TAMARA - VUKEL

7.d TAMARA - VERMOSH

7.e TAMARA - GRABOM

7.f TAMARA BROJE

8.a HOT Famulli dhe zonat baritore: Stare - Rrapsha


Famullitar: Dom Ardian Arra
                            

STARE  (RRAPSHE)
Bashkësia: Motrat Franceskane Misionare të Suzës
Eprore: M. Anna Ferragonio

8.b HOT - Stare

8.c HOT - RAPSHE

9. KOPLIK – Famulli dhe zonat baritore: Jubicë - Dobër


Famullitar: Atë Artan Seli SDS

9.b KOPLIK - JUBICË

9.c KOPLIK - DOBER

10.a SHKREL - Famulli dhe zonat baritore: BOGË – Ducaj – Vrith - Razem


Famullitar: Dom Nikolin Toma

10.b SHKREL - BOGE

10.c SHKREL - DUCAJ

10.d SHKREL - Vrith

10.e SHKREL - RAZEM

11. REÇ – LOHE – STERKUJ 


Përgjegjes baritore: Atë Artan Seli SDS

11.b REÇ - LOHE

11.c REÇ - STERKUJE

12. SHLLAK – FAMULLI: Kisha “Shën Llezhdri” – dhe zonat baritore: Log Gegaj - Benë - Kroni Madh  - Vukaj - Uk Bibaj


Famullitar: Dom Gjovalin Simoni

12.b SHLLAK - BENE SHLLAK

12.c SHLLAK - UKBIBAJ

13. SHALË – Breg Lumi - Famulli dhe zonat baritore: Theth - Abat – Leka - Gimaj – Nënmavriq


Famullitar: Dom Giuseppe Barbati

13.b SHALË - THETHË

13.c SHALË - ABAT

13.e SHALË - LEKA

13.d SHALË - GIMAJ

14. SHOSH - Famulli dhe zonat baritore: Palaj - Ndreaj


Famullitar: Dom Giuseppe Barbati

14.a SHOSH - NDREAJ

15. KIR - Famulli dhe zonat baritore: XHAN - POG – PLAN – PREKALI - SUMA


Përgjegjëse Baritore: M. Sandra Bartolotto
Motrat Françeskane të Krishtit Mbret -Shkodër
Tel. 022-44602

15.a KIR - XHAN

15,b KIR - POG

15.c KIR - PLAN

15.e KIR - PREKAL