ZONA 2: JUG – PERËNDIM
Vikar i Zonës: Dom Rolando Reda, Orionin

1. Rranxa të  Bushatit: Kisha e Shën Rrokut - Famulli


Famullitar: Dom Dritan Ndoci                               
Email: DOMDRITANI@HOTMAIL.COM

Bashkësia: Motrat e Kraharorit të Shenjtë

Krye Bushat: Kisha e Zemrës së Krishtit -
Rektor: Vëlla Michael Jaseph Bidwell M.C.

Bashkësia:  Misionarët e Bamirësisë të Nënë Terezës             
Tel. (0266) 20013

1. Rranxa të  Bushatit: Kisha e Shën Rrokut - Famulli


Famullitar: Dom Dritan Ndoci                               
Email: DOMDRITANI@HOTMAIL.COM

Bashkësia: Motrat e Kraharorit të Shenjtë

Krye Bushat: Kisha e Zemrës së Krishtit -
Rektor: Vëlla Michael Jaseph Bidwell M.C.

Bashkësia:  Misionarët e Bamirësisë të Nënë Terezës             
Tel. (0266) 20013

2. BARBULLUSH: Kisha “Zoja e Ngritur në Qiell” – Famulli dhe zonat baritore: Barbullush - Hotën


Administrator Famullitar: Dom Siro Lunardon

Bashkësia: Motrat  Oblate të Zemrës së Papërlyer të Marisë
Eprore: Motër Gabriella
Tel. (0266) 20331

3.   KUKËL: Kisha e Shën Shtjefnit


Administrator Famullitar: Dom Nikë Ukgjini

4.a.  TRUSH: Kisha “ Shna  Prendja” – Famulli dhe zonat baritore: Trush i Poshtëm -  Malsorët e Mullirit


Famullitar: Dom Mark Tusha S.D.B.

Bashkësia: Motrat Françeskane të Krishtit Mbret
Trush - Eprore: Motër Mira Qershija
Tel. 0266/21143

4.b.  TRUSH BASHKESIA

5.a. BERDICË: Kisha “Shën Illia” – Famulli dhe zonat baritore:  Berdicë e Madhe - Tarragjat - Berdicë e Sipërme - Malihebaj


Famullitar: Dom Mark Tusha S.D.B

5.b. BERDICË TARRAGJAT

5.c. BERDICË E SIPËRME

5.d. BERDICË E MALIHEBAJ

6. OBLIKË – Famulli dhe Zonat Baritore:  Obot i Vjetër - Obot i Ri - Muriqan


Famullitar: Dom Dorian Mjeshtri F.D.P.

7.a  DAJÇ I BREGUT TË BUNËS: Famulli
Famullia “Të Ngjiturit e Krishtit në Qiell” + Famullia “Shën Mihilli” – Pentar dhe zonat baritore: Suka  - Samrish i Vjetër  - Samrish i Ri  - Shirq;    

     
Famullitar: Dom Marian Geg
Email: MARIANGEGA@GMAIL.COM

Bashkësia: Motrat Stigmatine
Përgjegjëse: Moter Hana Gjolaj

7.a  DAJÇ BASHKESIA

8.a VELIPOJË : “Shën Nikolla” – Famulli dhe zonat baritore: Reç  - Gomsiqe e Re - Mali Kolaj - Rrjollë


Administrator Famullitar: Dom Vlash Palaj
Tel. 0267 80011  Fax. 0267 80012 
VPALAJ@YAHOO.IT

Bashkësia: Motrat Françeskane të Zojës së Engjëjve
Eprore: Motër Juditha Hejdel
Tel. 0267 80014  Fax. 0267 80015 

Bashkësia: Motrat Françeskane “Bijat e Nazaretit”
Eprore: Motër Mary John Kanjirathinkal

8.b VELIPOJË REÇ

8.c VELIPOJË GOMSIQE E RE

8.d VELIPOJË GOMSIQE BASHKESIA BIJAT E NAZERIT

8.e VELIPOJË RRJOLLË

9.a   BELTOJË : “Zoja Karmë” – Famulli + ASHTË  - KOSMAÇ


Pergjegjes baritor: Atë Angelo De Padova OFM
FRATEANGELO@ALICE.IT
Facebook: Beltojashtakosmaç Famullia Zoja Karme

Bashkësia: Motrat Punëtore të Ungjillit të Shenjtë
Eprore: Motër Eva Casella

9.b   BELTOJË BASHKËSIA

9.c   BELTOJË ASHTË

9.d   BELTOJË KOSMAÇ