ZONA 4  - JUG - LINDJE
Vikar i Zonës: Dom Raffaele Gagliardi

1. GURI I ZI: Kisha “Zemra e Krishtit” – Famulli dhe zonat baritore: Gajtan - Rrenc - Kuç Kasape (Qendra: Gjon Pali II)
Famullitar:   Dom Raffaele Gagliardi
Tel. 0264 60020
Qela: Tel. 0264 60021
E mail: DONRAFFAELEGAGLIARDI@GMAIL.COM
 
Bashkësia:   Motrat e Kraharorit të Shenjtë
Përgjegjëse: Motër Miriam Nacucchi

2. RRAGAM – Famulli dhe zonat baritore: Sheldi  - Mazrrek – Shporr
Famullitar, Dom Charbel Bachour
Tel 026460101
e-mail: CHARBELBACHOUR@HOTMAIL.COM

a. Bashkësia: Motrat e Shpëtimtarit Hyjnor [Rragam]
Eprore: Motër Mimoza Jaku
Tel. 0264 60102

b. Bashkësia: Motrat e Shpëtimtarit Hyjnor  [Sheldi -Noviciat]
Eprore: Motër Terezina Jaku

3. JUBAN: Kisha “Shna Prendja” – Famulli dhe zonat baritore: Ganjollë - Vukatanë -  Spathar
Administrator Famullitar:  Dom Giuseppe Barbati
Email: GIU.BARBATI@GMAIL.COM

Bashkësia: Motrat Misionare të Shën Karlit Borome [Skalabriniane]
Eprore: Motër Assunt Zonta
Tel. 0264 60234
Email: ZASSUNTA@HOTMAIL.IT

4. STAJKË: Kisha “Naltimi i Kryqit” - Famulli
Administrator Famullitar: Dom Dedë Demaj
Tel. 00355 26622086

5. KOMAN: Kisha “Shën Marku” – Famulli dhe zonat baritore: Dushman – Toplanë
Pergjegjes baritor: Dom Charbel Bachour
Tel. 0224 8818

Bashkësia: Motrat Françeskane të Bamirësisë
Eprore: Motër Rosa Antenucci