Aspirante

Lindi në Ndërfushaz (Mirditë) më 12.03.1928. E dioqezës së Abacisë Nullius të Shën Llezhdrit të Oroshit në Mirditë, aktualisht dioqeza e Rrëshenit. Ishte aspirante e Motrave të Varfra të Varreve të Shenjta të Shën Françeskut, të njohura si Motrat Stigmatine. Mësuese në Gojan dhe Fan të Mirditës. U arrestua në Ndërfushaz dhe, e burgosur në Shkodër më 11.08.1949, u dënua me tre vjet burg me kusht. Më pas prej torturave të pësuara vdiq si e burgosur në spitalin e Shkodrës më 24.10.1950.

 

It.

Aspirante

Nacque a Ndërfushaz (Mirditë) il 12.03.1928. Della diocesi Abbazia Nullius di S. Alessandro di Orosh in Mirditë, attualmente diocesi di Rrëshen. Era Aspirante delle Povere Figlie delle Sacre Stimmate di S. Francesco, meglio note come Suore Stimmatine. Insegnante a Gojan e Fan in Mirdita. Fu arrestata a Ndërfushaz e, imprigionata a Scutari l’11.08.1949, fu condannata a 3 anni con la condizionale. In seguito alle torture subite morì da detenuta nell’ospedale di Scutari il 24.10.1950.