1. Dom Nikolin Toma - Vikar i Përgjithshëm    
  2. Atë Artan Seli SDS
  3. Dom Artur Jaku
  4. Dom Rolando Reda FDP
  5. Dom Raffaele Gagliardi
  6. Dom Gjovalin Simoni
  7. Atë Gazmend Tinaj OFM
  8. Atë  Mario Imperatori SJ
  9. Dom Dorian Mjeshtri FDP
  10. Dom Marian Gega
  11. Dom Leonardo Falco