URDHRI I FRETËRVE MINORË (O.F.M.)
Kuria Provincial:
Fra Aurel Gjerkaj –  Kustod.
Kustodia Françeskane “Zoja Nunciate” në Shqipëri dhe në Malin e Zi.
Tel/Fax (022) 242725
e-mail:  aurelgjerkaj@yahoo.it

Bashkësia Gjuhadol
Fra Landi Jaku; e-mail: landi_jaku@yahoo.it
Fra Włodzimierz Mamala; e-mail: fr.wlodek@wp.pl
Fra  Vincenzo Focà-Zëvendës-Postulator; e-mail: fravinco@hotmail.com         
Fra Kolë Mitri: e-mail: kolemitri@yahoo.it
Fra Kastriot Dema; e-mail: frakastrioti@gmail.com
Fra Jak Kolgjeraj; e-mail: jakkolgjeraj@hotmail.com

Adresa: Kisha e  Shën Françeskut - Gjuhadol
Lagjja Vasil Shanto, Rruga Gjergj Fishta, Shkodër
Tel: (022) 243215
           
Bashkësia – Te Arra e Madhe
Fra  Gazmend Tinaj, Administrator Famullitar; e-mail:  fratinaj@yahoo.it
Fra Nunzio Catania, Drejtor i konviktit; e-mail: tjeta@libero.it
Fra Dedë Gjoka; e-mail: dedagjoka@hotmail.com
Fra Gjon Kala; e-mail: johannes@catholic.org

Bashkësia - Bajze
Fra Fran Përlala; e-mail: fratfrani@gmail.com
Fra Leonard Deja; e-mail: fraleon@epf.pl
Fra Bec Pecaj
Fra Jerzy Kopitko; e-mail: jerzykopytko@gmail.com


SHOQËRIA E JEZUSIT (S.I.)
Bashkësi “Shën Françesk Saveri”
Atë Giuseppe Piva: Epror; e-mail: piva.p@gesuiti.it
Atë Marino Riti, Përgjegjës i jetës praktike të bashkësisë, Atë Shpirtëror i Seminarit; e-mail: riti.m@gesuiti.it
Atë Ronny Alessio, Drejtor i Shkollës “Atë Pjetër Meshkalla”; e-mail: alessio.r@gesuiti.it
Atë Francesco Cambiaso, Ndihmës baritor dhe administrativ në Shkollën “Atë Pjetër Meshkalla”. e-mail: cambiaso.f@gesuiti.it
Atë Joaquin Fernandez Menendez, Atë Shpirtëror, Përgjegjës baritor dhe Profesor i spanjishtës ne Shkollën “Atë Pjetër Meshkalla”; email: joaco@jesuits.net
Atë Mario Imperatori, Drejtor i Institutit të Filozofisë dhe të Teologjisë. Profesor i Dogmatikës dhe i Historisë së Kishës: e-mail: imperatori.m@gesuiti.it
Student Federico Parise, Ndihmës Baritor dhe Profesor i italisthës në Shkollën “Atë Pjetër Meshkalla”; e-mail: parise.f@gesuiti.it

Adresa e bashkësisë:
Rruga e Jezuiteve, 4001 Shkodër
Tel/Fax: 022 242747
E-mail: scutari.comunita@gesuiti.it

Gjimnazi Privat “Atë Pjetër Meshkalla”
Adresa: Rruga e Jezuiteve 4001 Shkodër
Tel/fax: 022 240031.
E-mail: shkolla.meshkallasj@gmail.com

Instituti i Filozofisë dhe Teologjisë
Adresa: Rruga e Jezuiteve, 4001 Shkodër
Tel.022 248263; sekretari;
E-mail: seminar.teologia@gmail.com .

Jezuitet


SHOQËRIA SALEZIANE E SHËN FRANÇESKUT TË SALEZIT (SALEZIANËT E DOM BOSKOS, S.D.B.)
Bashkësia:
Don Khong Huu Hien Giovanni Battista – Epror, Rektor i Kishës, Ekonom,
Dom  Bledar Huba SDB - Drejtor i Institutit Katekistik; Drejtor i Oratorit, Përgjegjes i Kooperatorëve.  Bledar_huba@yahoo.it
Dom Rudi Bòrstnik - Rrëfyes
Dom Mark Tusha - Famullitar në Berdicë, Drejtor i shkollës profesionale
Dom Gjon Baptista Tran Tan Huy - Përgjegjes i aspirantëve, i konviktorëve  dhe i Oratorit i Berdicës
                
Adresa: Qendra Dom Bosko
Rr. Gjon Bosko 13
Shkodër
Tel.: 022 242118    Drejtorja e Qendrës + Oratori
022 248753    Bashkësia
022 243353    Fax + Konvikti – Aspirantati
022 242101    Shkolla profesional


MESHTARËT E ZEMRËS SË KRISHTIT (DEHONIANË, S.C.I.)
Adresa:  Shkodër
Atë Antonio Bozza -  Famullitar në Rrjollë-Boriç
Atë Giuseppe Nicolai - Ndihmës Famullitar


BIJTË E PROVANISË HYJNORE (Orioninë, F.D.P.)
Dom Dorjan Mjeshtri  -  Famullitar në Shirokë, Obot (Oblikë, Muriqan), Bardhaj (Bardhanjor),
Dom  Rolando Reda - Epror, Ndihmës Famullitar  
Dom Giuseppe Testa – Ndihmës famullitar
           
Adresa: Kisha e Shën Rrokut [K.P. 145] Shirokë
donorione_shiroka@yahoo.it

Orioninet


MISIONARËT E BAMIRËSISË TË NËNË TEREZËS (M.C.)
Vëlla Michael Jaseph Bidwell M.C.
Adresa: Bushat, Shkodër
Tel. (0266) 20013


ETËRIT VINÇENCIANË (C.M.)
Etërit. Vincencianët
Gruda e Re
K.P. 207-Shkoder
Nr. Tel.: 0262-20322
 
P. Mario Murgia cm, famullitar i Grudes se Re
Epror Krahinor
Tel. 0262 20322

Atë Agostin Margjoni MC, cm, formator i seminaristave vincencian, pergjegjes per baritoren rinore dhe në Vinotekë
email: aug.margjoni@hotmail.com
 
Atë Arjan Ndoji
pergjegjes baritor i Hotit te Ri, cel.
Email: ndojiarjan@hotmail.com

P. Gjergj Ndreka: në Napoli për studime
email: ndrekagjergj@hotmail.com

SHOQERIA E SHPETIMTARIT HYJNOR (SALVATORIANË S.D.S.)
Atë Artan Seli, Epror 003826953992; tel. 02113099 - E-mail: tani@interia.pl

Koplik- Kisha “Lindja  e Shën Gjon Pagëzuesit”- Famulli dhe zonat baritore: Jubicë – Dobër
Atë Dawid Rogala -  SDS - Ndihmës
Adresa: Koplik (Jubicë)
k.p. 205