Lindi në Ferizaj (Kosovë) më 24.12.1898. Studioi në Seminarin e Shkodrës, pastaj në Insbruk (Austri), në Kolegjin Canisianum dhe, në fund, në vitin 1919, në Romë pranë Kolegjiy të Kongregatës Propaganda Fide. U shugurua meshtar në Romë më 13.05.1921. Në vitin 1930, u kthye në Shqipëri, për dioqezën e Durrësit, aktualisht Tiranë-Durrës. Në Kosovë qe famullitar në Ferizaj e Novosel. Në Shqipëri qe famullitar i Zhejës, Gurëzit e Tiranës. U arrestua dy herë: herën e parë në Tiranë më 27.10.1946 dhe u dënua me 20 vjet burg, prej të cilëve bëri 17, në burgun e tmerrshëm të Burrelit; herën e dytë u arrestua në Gurëz më 11.06.1970. U dënua me vdekje. U pushkatua në Gurëz më 20.10.1971.

 

It.

Nacque a Ferizaj (Kossovo) il 24.12.1898. Entrò nel Seminario di Scutari, in seguito a Innsbruck (Austria), presso il Collegio Canisianum e, infine, nel 1919, a Roma presso il Collegio di Propaganda Fide. Fu ordinato sacerdote a Roma il 13.05.1921. Nel 1930, si trasferì in Albania, per la diocesi di Durazzo, attualmente Tirana-Durazzo. In Kosovo fu parroco a Ferizaj e Novosel. In Albania fu parroco di Zhejë, di Gurëz e di Tirana. Fu arrestato due volte: la prima volta a Tirana il 27.10.1946 e fu condannato a 20 anni di carcere, di cui ne scontò 17, rinchiuso nel carcere della morte di Burrel; la seconda volta fu arrestato a Gurëz l’11.06.1970. Processato, fu condannato a morte per fucilazione. La sentenza fu eseguita a Gurëz il 20.10.1971.