Lindi në Sumë (Nënshat) më 31.07.1887. I dioqezës së Sapës. Ka ndjekur Seminarin Papnor Shqiptar deri në vitin e dytë të Teologjisë. Dy vitet e fundit i bëri në Insbruk (Austri) pranë Kolegjit Canisianum të Jezuitëve. U shugurua meshtar në Shkodër më 21.09.1911. Ka qenë famullitar në Koman, Kçirë, Nënshat, Naraç, Laç i Vaut të Dejës, Pistull e Plezhë. U arrestua në Laç të Vaut të Dejës dhe u burgos në Shkodër më 08.12.1946. U dënua më 16.12.1946 me 30 vjet burg dhe punë të detyruar. Pasi u sëmur rëndë u lirua më 25.11.1954. Vdiq në Pistull më 22.04.1958.

 

It.

Nacque a Suma (Nënshat) il 31.07.1887. Della diocesi di Sappa. Ha frequentato le scuole presso il Seminario Pontificio Albanese fino al secondo anno di Teologia. Ha frequentato gli ultimi 2 anni a Innsbruck (Austria) presso il Collegio Canisianum retto dai Gesuiti. Fu ordinato sacerdote a Scutari il 21.09.1911. E’ stato parroco a Koman, Kçirë, Nënshat, Naraç, Laç di Vau i Dejës, Pistull e Plezhë. Fu arrestato a Laç di Vau i Dejës e imprigionato a Scutari l’8.12.1946. Fu condannato il 16.12.1946 a 30 anni di carcere e di lavori forzati. In seguito a grave malattia, fu liberato il 25.11.1954. Morì a Pistull il 22.04.1958.