Lindi në Shën Gjergj (Mal i Zi), që në atë kohë i përkiste dioqezës së Shkodrës, më 10.07.1909. I dioqezës së Abacisë së Shën Llezhdrit të Oroshit, tani të Rrëshenit. U shugurua meshtar në Itali më 21.03.1942. Famullitar i Oroshit dhe i Kalivarit (Mirditë). Sekretar i Imzot Frano Gjinit. U arrestua në Kalivar dhe u burgos në Shpal në vitin 1945. Pa gjyq dhe pa dënim, vdiq gjatë torturave në Shpal në vitin 1947.

 

It.

Nacque a Shën Gjergj (Montenegro), allora diocesi di Scutari, il 10.07.1909. Della diocesi dell’Abbazia di S. Alessandro di Orosh, ora di Rrëshen. Fu ordinato sacerdote in Italia il 21.03.1942. Parroco di Orosh, di Kalivar (Mirdita). Segretario di Mons. Frano Gjini. Fu arrestato a Kalivar e imprigionato a Shpal nel 1945. Senza processo e senza condanna, morì sotto le torture a Shpal il 1947.