Lindi në Shkodër më 24.01.1896. I dioqezës së Sapës. U shugurua meshtar në Saluco (Kuneo-Itali) më 12.03.1921. Qe famullitar në Dardhë (1923-1925), Shllak (1925-1930), përsëri në Dardhë (1930-1932), Koman (1932-1942), Dush (1942-1943) dhe në fund në Naraç prej nga ku shërbente edhe Kaçën e Shelqetin. U arrestua në Naraç dhe u burgos në Shkodër më 08.12.1946. U dënua me vdekje më 16.12.1946, u pushkatua në Shelqet më 24.01.1947 in odium fidei. Trupi i tij u zhvarros prej varrezave katolike të Shkodrës me rastin e Lumnimit.

 

It.

Nacque a Scutari il 24.01.1896. Della diocesi di Sappa. Fu ordinato sacerdote a Salluzzo (CN) il 12.03.1921. E’ stato parroco a Dardhë (1923-1925), a Shllak (1925-1930), ancora a Dardhë (1930-1932), a Koman (1932-1942), a Dush (1942-1943) e infine a Naraç da dove serviva anche Kaçë e Shelqet. Fu arrestato a Naraç e imprigionato a Scutari l’8.12.1946. Condannato a morte il 16.12.1946, fu fucilato a Shelqet il 24.01.1947 in odium fidei. Il suo corpo è stato traslato dal cimitero cattolico di Scutari in occasione della Beatificazione.