Lindi në Shkodër më 02.09.1892. U shugurua meshtar në Shkodër më 29.05.1915. Kapelan ushtarak, zëvendës-famullitar në Shkodër, famullitar në Pulaj (Velipojë) dhe pastaj në Sheldi. Kancelar dhe Noter arqipeshkvnor. Sekretar i Arqipeshkvit të Shkodrës. Si i arratisur, nën regjimin e Ahmet Zogut, qe në Beograd dhe pastaj në Zvicër si kapelan në Schwandegg, zëvendës-famullitar në Biel dhe famullitar në La Motte. Kur u kthye në Shqipëri, në tetor të vitit 1939, veprimtarinë e vet baritore e zhvilloi duke banuar kryesisht në Tiranë. U arrestua në Sheldi në fund të dhjetorit të vitit 1944 dhe u burgos në Shkodër. U dënua me vdekje në Shkodër më 30.01.1945. Gjykata e Lartë e Tiranës konfirmoi dënimin e tij me vdekje më 02.02.1945. U pushkatua në Tiranë më 05.03.1945.

 

It.

Nacque a Scutari il 02.09.1892. Fu ordinato sacerdote a Scutari il 29.05.1915. Cappellano militare, vice parroco a Scutari, parroco a Pulaj (Velipojë) e poi di Sheldi. Cancelliere e Notaio arcivescovile. Segretario dell’Arcivescovo di Scutari. Da esule, sotto il governo di Ahmet Zog, fu a Belgrado e poi in Svizzera come cappellano a Schwandegg, vice parroco a Biel e parroco a La Motte. Ritornato in Albania nell’ottobre del 1939, ha svolto attività pastorale risiedendo per lo più a Tirana. Fu arrestato a Sheldi alla fine di dicembre 1944 e imprigionato a Scutari. Fu condannato a morte a Scutari il 30.01.1945. Condotto davanti alla Corte Suprema di Tirana, gli fu confermata la condanna a morte il 02.02.1945. Fu fucilato a Tirana il 05.03.1945.