Lindi në Shkodër më 07.07.1890. Fillimisht ndoqi shkollën te Fretërit Minorë dhe pastaj Seminarin Papnor Shqiptar të Shkodrës. U shugurua meshtar në Shkodër më 29.05.1915. Qe famullitar në krahinën e Mirditës: Ndërfanë dhe Gëziq. Prej vitit 1946 qe famullitar i Kallmetit, ku qëndroi deri në fund. U arrestua në Kallmet dhe u burgos në Lezhë në prill të vitit 1949. Vdiq në burg gjatë torturave më 12.09.1949. Trupi i tij u zhvarros prej varrezave katolike të Shkodrës për t’u ekspozuar në kishën Katedrale.

 

It.

Nacque a Scutari il 07.07.1890. Ha frequentato le scuole presso i Frati minori e poi presso il Seminario Pontificio Albanese a Scutari. Fu ordinato sacerdote a Scutari il 29.05.1915. Fu parroco nella regione della Mirdita: Ndërfanë e Gëziq. Dal 1946 parroco di Kallmet, dove è rimasto fino all’arresto. Fu arrestato a Kallmet e imprigionato a Lezhë nell’aprile 1949. Morto in carcere sotto le torture il 12.09.1949. Il suo corpo è stato traslato dal cimitero Cattolico di Scutari per essere esposto nella chiesa Cattedrale.