Lindi në Shkodër më 22.02.1917. Shkollën fillore e bëri në shkollën e Lagjes Ballabane të Shkodrës. Pastaj vazhdoi, më përpara, te fretërit dhe, pastaj, te Seminari Papnor Shqiptar në Shkodër dhe, në fund, te Propaganda Fide në Romë. U shugurua meshtar në Shkodër më 24.02.1943. Ka qenë famullitar në Rranxa të Bushatit. U arrestua në Rranxa të Bushatit më 10.01.1947 dhe u burgos në Shkodër. U dënua me 10 vjet burg dhe punë të detyruar. Vdiq në infermierinë e burgut më 12.05.1948.

 

It.

Nacque a Scutari il 22.02.1917. Ha frequentato le prime classi della scuola nel rione Ballabane di Scutari. Dopo ha continuato a studiare, prima, presso i francescani e, poi, presso il Seminario Pontificio Albanese a Scutari e, infine, a Propaganda Fide a Roma. Fu ordinato sacerdote a Scutari il 24.02.1943. E’ stato parroco di Rranxa di Bushat. Fu arrestato a Rranxa di Bushat il 10.01.1947 e imprigionato a Scutari. Fu condannato a 10 anni di carcere e di lavori forzati. Morto nell’infermeria del carcere il 12.05.1948.