Lind në Mal të Jushit më 05.02.1920. Filozofinë dhe Teologjinë e bëri në Romë dhe në vitin 1944 mori Liçencën në Teologji. U shugurua meshtar më 19.03.1944. U emërua zëvendës-famullitar i Katedrales së Shkodrës dhe, gjatë vitit 1946, famullitar i Sheldisë. E thirrën ushtar dhe bëri dy muaj ushtri në Përmet. U arrestua dhe u burgos gjatë shërbimit ushtarak në Përmet më 10.03.1947. Me një gjyq-farsë u dënua me vdekje dhe u pushkatua më 28.03.1947.

 

It.

Nacque a Mali i Jushit il 05.02.1920. A Roma ha frequentato il regolare corso istituzionale di Filosofia e Teologia, conseguendo nel 1944 la Licenza in Teologia. Fu ordinato sacerdote a Roma il 19.03.1944. Fu vice parroco della Cattedrale di Scutari e, per tutto il 1946, parroco di Sheldi. Fu chiamato alle armi e prestò per due mesi servizio militare a Përmet nel sud dell’Albania. Fu arrestato e imprigionato durante il servizio militare a Përmet il 10.03.1947. Con un improvvisato processo-farsa fu condannato a morte e subito fucilato il 28.03.1947.