Lindi në Kosovë më 12.05.1921. U shugurua meshtar i dioqezës së Shkodrës më 19.03.1944. Prej vitit 1930 ka ndjekur shkollën pranë Kolegjit Saverian të Jezuitëve të Shkodrës. Prej vitit 1938 në Romë, ka ndjekur bakalaureatin në Filozofi dhe Liçencën në Teologji në vitin 1944. U arrestua në Shkodër dhe u burgos në Kuvendin e Gjuhadolit më 20.05.1947. U dënua me një vit burg. Pasi u sëmur rëndë për shkak të torturave, u dërgua të vdiste në katin përdhesë të arqipeshkvisë në pranverë të vitit 1948. Trupi i tij u zhvarros prej varrezave katolike të Shkodrës me rastin e Lumnimit.

 

It.

DON ANTON MUZAJ

Nacque nel Kosovo il 12.05.1921. Fu ordinato sacerdote della diocesi di Scutari il 19.03.1944. Dal 1930 ha frequentato le scuole presso il Collegio Saveriano retto dai Gesuiti a Scutari. Dal 1938 a Roma, ha conseguito il baccalaureato in Filosofia e la Licenza in Teologia nel 1944. Fu arrestato a Scutari e imprigionato presso il Convento di Gjuhadol il 20.05.1947. Fu condannato a un anno di carcere. Ammalatosi gravemente a motivo delle torture subite, fu mandato a morire al pianterreno dell’episcopio nella primavera del 1948. Il suo corpo è stato traslato dal cimitero cattolico di Scutari in occasione della Beatificazione.