Lindi më 02.12.1896. I Dioqezës së Shkodrës. U shugurua meshtar në Shkodër më 14.06.1925. U emërua zëvendës-famullitar i Katedrales së Shkodrës, pastaj famullitar i Pulajve (Velipojë). Prej vitit 1943 u emërua zëvendës-famullitar i Dom Mikel Koliqit në Katedralen e Shkodrës. U arrestua në Shllak më 14.02.1946, në zonën e Mazrrekut, ku ishte strehuar meqë, duke qenë gjerman, konsiderohej si spiun. Po atë ditë u dërgua në burgun e Shkodrës. U dënua me vdekje më 17.07.1946 dhe një ditë më pas u pushkatua.

 

It.

Nacque il 02.12.1896. Della diocesi di Scutari. Fu ordinato sacerdote a Scutari il 14.06.1925. Ordinato sacerdote, fu prima vice parroco presso la Cattedrale di Scutari, poi parroco di Pulaj (Velipojë). E ancora, dal 1943, vice parroco di Don Mikel Koliqi nella cattedrale di Scutari. Fu arrestato a Shllak il 14.02.1946, nella zona di Mazrrek, dove si era rifugiato in quanto, essendo tedesco, era considerato una spia. Nello stesso giorno fu condotto nel carcere di Scutari. Fu condannato a morte il 17.07.1946 e il giorno dopo fu fucilato.