Lindi në Kosovë më 25.04.1893. U shugurua meshtar më 30.06.1915. Mësues. Famullitar në Rajë-Mertur, Bizë, Shalë, Prekal, Bushkash, Vukël e Lezhë. Definitor e Ekonom Provincial. U arrestua dhe u burgos në Lezhë më 13.10.1946 në kuvendin e kthyer në burg. Pa gjyq dhe pa dënim, vdiq për shkak të torturave në Lezhë më 11.05.1947. Trupi i tij pushon në kishën e Fretërve Minorë të Lezhës.

 

It.

Nacque nel Kossovo il 25.04.1893. Fu ordinato sacerdote il 30.06.1915. Insegnante. Parroco a Raja-Mertur, Bizë, Shalë, Prekal, Bushkash, Vukël e Lezhë. Definitore ed Economo Provinciale. Fu arrestato e imprigionato a Lezhë il 13.10.1946 nel suo stesso convento trasformato in carcere. Senza processo e senza condanna, morì a causa delle torture a Lezhë l’11.05.1947. Il suo corpo riposa nella chiesa dei Frati Minori di Lezhë.