Lindi në Shkodër më 02.10.1881. Filozofi studioi në Schwaz dhe Teologji në Kaldaro (Itali) e Grac (Austri). U shugurua meshtar në Shkodër më 25.03.1904. Ishte famullitar në Tuz, Kastrat e Trabohin, Guardian i Gjuhadolit, Definitor Provincial, famullitar në Laç, Iballë, Gomsiqe e Bërdicë dhe pastaj Vikar Provincial. Prej vitit 1941 deri në vitin 1943 veproi në Tiranë. Prej vitit 1943 Delegat Provincial, duke zëvendësuar Ministrin Provincial Atë Anton Harapin, meqë kishte hequr dorë pasi e kishin thirrur që të qenë pjesë e Regjencës. Prej vitit 1944 Ministër Provincial derisa e pushkatuan. U arrestua dhe u burgos në Shkodër më 15.11.1946; u dënua me vdekje më 08.01.1948 dhe u pushktua më 11.03.1948 së bashku me të sivëllain Atë Çiprijan Nikajn, ipeshkvin Imzot Frano Gjinin e të tjerë.

 

It.

Nacque a Scutari il 02.10.1881. Ha studiato filosofia a Schwaz e teologia a Caldaro (BZ) e Graz (Austria). Ordinato sacerdote a Scutari il 25.03.1904. Era parroco a Tuz, Kastrat e Trabohin, Guardiano di Gjuhadol, Definitore Provinciale, parroco di Laç, Iballë, Gomsiqe e Bërdicë, e poi Vicario Provinciale. Dal 1941 al 1943 operò a Tirana. Dal 1943 Delegato Provinciale, sostituendo il Ministro Provinciale P. Anton Harapi, rinunciatario per essere stato chiamato a far parte della Reggenza. Dal 1944 Ministro Provinciale fino alla fucilazione. Arrestato e imprigionato a Scutari il 15.11.1946; condannato a morte l’8.01.1948. La sentenza capitale fu eseguita con fucilazione l’11.03.1948 insieme al confratello P. Çiprijan Nikaj, il vescovo Mons. Frano Gjini e ad altri.