Lindi në Shkodër më 26.02.1911. Teologji studioi në Koleviti të Peshias (Itali). U shugurua meshtar në Torrikio të Peshias më 29.06.1936. Famullitar në Curraj të Epërm (1937-1939), Berishë (1939-1943) e Rajë (1943-1946), prej nga ku shërbente edhe Nikajn e Dioqezës së Pultit, aktualisht i dioqezës së Sapës. U arrestua në Rajë më 09.09.1946. U burgos në Shën Gjergj të Dukagjinit dhe pastaj në Shkodër. Më 08.01.1947 u dënua me varje më 24.02.1947, dënim që iu kthye në dënim me burgim të përjetshëm dhe punë të detyruar në Maliq (Korçë), në fund në burgun e tmerrshëm të Burrelit, ku vdiq prej infarktit më 04.04.1954. Është Martir i sekretit të rrëfimit.

 

It.

Nacque a Scutari il 26.02.1911. Ha studiato la Teologia a Colleviti di Pescia (PT) Italia. Fu ordinato sacerdote a Torricchio di Pescia (PT) il 29.06.1936. Parroco di Curraj i Epërm (1937-1939), Berishë (1939-1943), Rajë (1943-1946), da cui serviva anche Nikaj della Diocesi di Pult, attualmente della diocesi di Sappa. Fu arrestato a Rajë il 09.09.1946. Fu imprigionato a Shën Gjergj nel Dukagjin e poi a Scutari. L’8.01.1947 fu condannato a morte per impiccagione il 24.02.1947 la pena gli fu commutata in ergastolo e ai lavori forzati a Maliq (Korçë), infine nel carcere della morte a Burrel, dove morì per infarto il 04.04.1954. E’ Martire del segreto confessionale.