Lindi në Shkodër më 27.07.1907. Studimet universitare i bëri në Lovanio (Hollandë) dhe në Paris. U shugurua meshtar më 15.03.1931. Dha mësim filozofi, gjuhë frënge, politikë dhe ekonomi në Liceun Illyricum të Fretërve Minorë. Për një periudhë të shkurtër qe, dy herë, zëvendës-famullitar në Theth dhe, prej datës 14 korrik deri më 27 nëntor 1945, në Nikaj, duke zëvendësuar Atë Dioniz Makajn, njëri prej fretërve të parë të arrestuar. U arrestua në Shkodër më 15.01.1946, ndërsa jepte mësim në klasë. U dënua me vdekje më 22.02.1946. U pushkatua në Shkodër, në orën 5 të mëngjesit, më 04.03.1946, dhe u la aty, së bashku me Atë Danjel Dajanin S.I., Atë Giovanni Fausti-n S.I., Seminaristin Mark Çuni, të rinjtë Qerim Sadiku, Gjelosh Lulashi e të tjerë.

 

It.

Nacque a Scutari il 27.07.1907. Ha compiuti gli studi universitari a Lovanio in Olanda, e a Parigi. Fu ordinato sacerdote il 15.03.1931. Ha insegnato filosofia, francese, politica ed economia presso il Liceo Illyricum dei frati minori. Per breve tempo due volte è stato vice parroco a Theth e, dal 14 luglio fino al 27 novembre 1945, a Nikaj, in sostituzione di P. Dioniz Makaj, che era stato uno dei primi frati arrestati. Fu arrestato a Scutari il 15.01.1946, mentre era in classe e teneva lezione in classe. Fu condannato a morte il 22.02.1946. Fu fucilato a Scutari alle ore 5 del mattino del 04.03.1946, e lì abbandonato, insieme a P. Danjel Dajani S.I., P. Giovanni Fausti S.I., il Sem. Mark Çuni, i giovani Qerim Sadiku e Gjelosh Lulashi e altri.