Lindi në Broco të Markenos (Bresha-Itali) më 19.09.1899. U shugurua meshtar në Romë më 09.07.1922. Prej vitit 1928 deri në vitin 1932 qe Misionar në Shqipëri dhe dha mësim Shkrim të shenjtë e Teologji në Seminar. Për arsye shëndetësore u largua nga Shqipëria. Në vitin 1942, sërish në Shqipëri, u emërua Rektor i Seminarit Papnor Shqiptar dhe i Kolegjit Saverian të Shkodrës. Për arsye të luftës la shkollën dhe u transferua në Tiranë. Më 14.04.1945 u emërua Zëvendës-Provincial i Jezuitëve në Shqipëri dhe u kthye në Shkodër. Dha mësim lëndët: Shkrim i shenjtë, Dogmatikë e Filozofi. Po ashtu qe Mësues formimi dhe censor librash. U arrestua më 31.12.1945. U dënua me vdekje më 22.02.1946. U pushkatua në Shkodër, në orën 5 të mëngjesit, më 04.03.1946, dhe u la aty, së bashku me të sivëllain Atë Danjel Dajanin S.I., Atë Gjon Shllakun O.F.M.,Seminaristin Mark Çuni, të rinjtë Qerim Sadiku, Gjelosh Lulashi e të tjerë.

 

It.

Nacque a Brozzo di Marcheno (BS) il 19.09.1899. Fu ordinato sacerdote a Roma il 09.07.1922. Dal 1928 al 1932 è Missionario in Albania e insegna S. Scrittura e Teologia nel Seminario. Per motivi di salute lascia l’Albania. Nel 1942, di nuovo in Albania, è Rettore del Seminario Pontificio Albanese e del Collegio Saverianum a Scutari. Per motivi bellici lascia la scuola e si trasferisce a Tirana. Il 14.04.1945, in pieno regime comunista, è nominato Vice Provinciale dei Gesuiti in Albania e ritorna a Scutari. Ha insegnato S. Scrittura, Dommatica, e Filosofia. Inoltre fu Maestro di formazione e censore di libri. Fu arrestato il 31.12.1945. Fu condannato a morte il 22.02.1946. Fu fucilato a Scutari alle ore 5 del mattino di lunedì 4.03.1946, e lì abbandonato, insieme al confratello P. Danjel Dajani S.I., P. Gjon Shllaku O.F.M., il Sem. Mark Çuni, i giovani Qerim Sadiku e Gjelosh Lulashi e altri.