Lindi në Shkodër më 22.03.1897. Studioi në Shkodër dhe pastaj në Vjenë, Grac e Lankowitz (Austri). Teologji në Shkodër dhe Gjenovë. U shugurua meshtar në Gjenovë më 24.07.1921. Dha mësim në Seminarin e Fretërve Minorë të Shkodrës. Famullitar në Përshkash (1923-1924), Nikaj (1927-1931), Toplanë (1932-1942), Theth (1942-1943), prej kuvendit të Brigjeve ka shërbyer në Hot e Rapshë (1943-1946) dhe në Gomsiqe (1946-1947). Guardian i Gjuhadolit dhe Kapelan i Motrave Stigmatine të Shkodrës. U arrestua në Gomsiqe dhe u burgos në Shkodër më 24.05.1948 dhe më 22.08.1949 u dënua me tre vjet burg. Vdiq prej kancerit në Burgun e Madh të Shkodrës më 16.04.1950. Trupi i tij pushon në kishën e Fretërve Minorë të Shkodrës.

 

It.

Nacque a Scutari il 22.03.1897. Ha studiato a Scutari e poi a Vienna, Graz e Lankowitz (Austria). La Teologia a Scutari e a Genova. Fu ordinato sacerdote a Genova il 24.07.1921. Insegnante nel Seminario dei Frati Minori di Scutari. Parroco dei villaggi di Përshkash (1923-1924), Nikaj (1927-1931), Toplanë (1932-1942), Theth (1942-1943), dal convento di Brigje ha servito Hot e Rapshë (1943-1946), e Gomsiqe (1946-1947). Guardiano di Gjuhadol e Cappellano delle Suore Stimmatine a Scutari. Fu arrestato a Gomsiqe e imprigionato a Scutari il 24.05.1948 e il 22.08.1949 fu condannato a 3 anni di carcere. Morì di cancro nel Carcere Grande di Scutari il 16.04.1950. Il suo corpo riposa nella chiesa dei Frati Minori di Scutari.