Lindi në Shkodër më 19.07.1900. Studioi në Seminarin e Fretërve Minorë të Shkodrës, pastaj në Lankowitz dhe Grac (Austri) dhe Teologjinë në Romë dhe Peshia (Itali). U shugurua meshtar në Romë më 25.07.1924. Dha mësim në Seminarin e Fretërve Minorë. Mësues i xhakojve (1929-1932), Mësues i novicëve (1932-1938), Ministër Provincial (1938-1941), Drejtor i Seminarit Françeskan (1941-1944), Guardian i Gjuhadolit prej vitit 1944 derisa vdiq. U arrestua në Shkodër dhe u burgos më 15.11.1946. U dënua me vdekje më 28.12.1947 dhe u pushkatua më 11.03.1948.

 

It.

Nacque a Scutari il 19.07.1900. Ha studiato nel Seminario dei Frati Minori a Scutari, poi a Lankowitz e a Graz in Austria e la Teologia a Roma e a Pescia. Fu ordinato sacerdote a Roma il 25.07.1924. Insegnante nel Seminario dei Frati Minori. Maestro dei chierici (1929-1932), Maestro dei novizi (1932-1938), Ministro Provinciale (1938-1941), Direttore del Seminario Francescano (1941-1944), Guardiano di Gjuhadol dal 1944 fino alla morte. Fu arrestato a Scutari e lì imprigionato il 15.11.1946. Fu condannato a morte il 28.12.1947. Fu fucilato l’11.03.1948.